top of page

Free Shipping for 1000฿ or more

shipping only in Thailand
for International Shipping, please directly contact to info@arttankkgroup.co.th

หากท่านประสงค์จ่ายด้วยบัตร Credit/Debit/Promptpay ให้เลือก Opn Payment ในหน้า Checkout

The Blue Man หนังสือภาพถ่าย โดย เสริมคุณ คุณาวงศ์ ซึ่งเป็นการถ่ายภาพนำเสนอผลงานที่เน้นสรีระของมนุษย์และนำเอารอยสักที่มีเอกลักษณ์ของไทยและเทคนิคการถ่ายภาพซ้อนจากกระจกสะท้อนแสง (Reflective Glass) เข้ามาใช้ในงาน

THE BLUE MAN

฿1,000.00 ราคาปกติ
฿850.00ราคาขายลด
  • เสริมคุณ คุณาวงศ์

  • ขนาด : 220 x 217 x 19 มม.
    น้ำหนัก : 800 กรัม
    เนื้อในพิมพ์ : คละสี
    ชนิดกระดาษ : กระดาษอาร์ต
    ปีที่พิมพ์ : 2013
ยังไม่มีรีวิวแชร์ความคิดเห็น เริ่มต้นรีวิวเป็นคนแรก
bottom of page