top of page

Free Shipping for 1000฿ or more

shipping only in Thailand
for International Shipping, please directly contact to info@arttankkgroup.co.th

หากท่านประสงค์จ่ายด้วยบัตร Credit/Debit/Promptpay ให้เลือก Opn Payment ในหน้า Checkout

หนังสือเล่มนี้เสริมคุณ ตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อบันทึกเรื่องราว สะท้อนมุมมองให้เห็นแง่มุมของศิลปะและชีวิตที่งดงามของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤตและสกุลช่าง ที่เสริมคุณได้มีคุ้นเคยมาตลอดเวลากว่า 17 ปี และหนังสือจะนำพาผู้อ่านไปสัมผัส บ้านจักรพันธุ์ โปษยกฤต บ้านที่ถ่ายทอดความเป็นสกุลช่าง สร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่ามาหลายสิบปี 

 

ผมยังจำเหตุการณ์ครั้งหนึ่งได้ดี ที่ผมมีโอกาสได้นั่งอยู่เงียบๆอย่างไร้ตัวตน และได้ถ่ายภาพในขณะที่อาจารย์กำลังเขียนภาพจากวรรณคดีไทยภาพหนึ่งด้วยสีน้ำมัน ลงบนผืนผ้าใบโดยมีเสียงเพลงแนวโอเปร่าในภาษาอิตาเลียนบรรเลงไปด้วย เป็นบรรยากาศที่บรรยายไม่ถูกเหมือนเป็นการผสมผสานศิลปะะตะวันตกกับความเป็นสายเลือดไทย อยู่ในตัวของคนๆเดียวกัน

จักรพันธุ์ โปษยกฤต: ศิลปะมีชีวิต ผ่านมุมมองเสริมคุณ คุณาวงศ์

฿480.00Price
Out of Stock
  • เสริมคุณ คุณาวงศ์

No Reviews YetShare your thoughts. Be the first to leave a review.
bottom of page