top of page

Bangkok Art Auction จัดประมูลงานศิลปะเพื่อการกุศล พร้อมนิทรรศการก่อนการประมูล | THE REPORTERS | 13.บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น บริษัทในกลุ่ม ART TANK GROUP จัดงานประมูลการกุศลของมูลนิธิศิลปสมัย เพื่อวงการศิลปะและสิ่งแวดล้อม: Avant-Garde Art Foundation Charity Auction ซึ่งจะจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะก่อนการนำเข้าประมูล โดยมี ชิ้นงาน 46 ล็อตประมูล และ 16 ชิ้นงาน Private sale จากศิลปินกว่า 40 คน เป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซของศิลปินชั้นครู ผลงานของศิลปินไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงผลงานชิ้นเอกของศิลปินรุ่นใหม่ ทั้งนี้ นิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมในวันที่ 13-21 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม และงานประมูลจะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป


สำหรับการประมูลครั้งนี้ เป็นการประมูลการกุศล ไม่มีค่าธรรมเนียมการประมููล รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับมูลนิธิศิลปสมัยทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ตลอดจนสนับสนุนศิลปินและสร้างคนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาศิลปะของไทยสู่สากล

ไฮไลต์ของงาน ประกอบไปด้วยผลงาน “Wanted” (preferably alive) (2565) เป็นผลงานที่เขียนด้วยเทคนิค สีกวอช (Gouache) บนผ้าใบจากฝีมือของ ชาติชาย ปุุยเปีย เป็นภาพใบหน้าพอร์เทรตของ วสันต์ สิทธิเขตต์ ด้านบนมีข้อความเขียนว่า “WANTED, Dead or Alive!” ผลงาน “ตัณหาสร้างพระเจ้า” (2566) ของ ประสงค์ ลือเมือง ใช้สีฝุ่นและหมึกจีนถ่ายทอดลงบนผืนผ้าใบเข้าไว้ด้วยกัน ผลงาน “The lady wants to go to sea” (2020) ของ อรรถสิทธิ์ ปกป้อง เขียนภาพหญิงสาวผมหน้าม้าสั้้น ใช้สีีน้ำเงินโคบอลต์บลูู เป็นสีผิว ตัดกับปากสีแดงสด ผลงานอะคริลิคบนผ้าใบ ในชื่อ Headlock (2566) ของ กิตติ นารอด ศิลปินที่เป็นที่นิยมในงานประมูลทั้งในและต่างประเทศกับรูปบุคคลในแบบฉบับศิลปินอันเป็นเอกลักษณ์ โดยเป็นภาพของคนสองคนที่กำลังแสดงท่าทางจากท่ามวยปล้ำ


Credit

https://www.thereporters.co/culture/1305231000/?fbclid=IwAR3YqGb4eMF3qyUNxwsyCU5nx_b4p9nad68jURCgmvhXGIPKoe_6IqB1dao

Comments


bottom of page